Wandelen Marokko

Voorwaarden

Reis- en betalingsvoorwaarden

 

Boeking en betaling

Een boeking kan worden gedaan voor een individuele reis voor een (1) persoon of voor een groep
(2 of meer personen). Indien een groep wil boeken dan is de boeking voor de gehele groep tegelijk. Eén van de reizigers zal optreden als vertegenwoordiger van en contactpersoon namens de groep en is bevoegd namens de groep wijzigingen door te geven. Hieronder wordt deze persoon aangeduid als “de reiziger”. Wijzigingen in de samenstelling van de groep kunnen leiden tot verandering van prijzen en dienen uiterlijk zes weken voor de vertrekdatum te worden doorgegeven.

 

Nadat over de reis tussen u en de stichting overeenstemming is bereikt, ontvangt u per email een scan van het boekingsformulier met de beschrijving van de reis alsmede de nota en boekt u de reis definitief door middel van het retour zenden van het volledig ingevulde en getekende boekingsformulier aan Stichting Wandelen Marokko, Remus 17, 3962 KT Wijk bij Duurstede. U kunt ook het getekende boekingsformulier gescand per email toezenden. Dit is de boekingsbevestiging.

U betaalt 25% van het notabedrag als aanbetaling direct bij verzending van de boekingsbevestiging. Het resterende bedrag betaalt u uiterlijk zes weken voor de vertrekdatum. Bij boeking minder dan zes weken voor vertrek betaalt u het volledige notabedrag direct. 
Heeft de stichting deze betalingen niet binnen de gestelde termijnen ontvangen dan hoeft zij zich niet gebonden te houden aan de overeenkomst.


De nota/reissom

De nota/reissom wordt gebaseerd op prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen zoals deze bekend waren ten tijde van het boeken van de reis. Wanneer zich hierin na het verzenden van de nota wijzigingen voordoen kan dat aanleiding zijn om de nota aan te passen. U wordt hiervan direct op de hoogte gesteld. Bedraagt de prijsverhoging meer dan 10% van het totale notabedrag, dan kan de reis, binnen vijf dagen, kosteloos worden geannuleerd.

Bijdrage Garantiefonds GGTO
Voor elke boeking wordt de bijdrage Garantiefonds GGTO van € 15,00 in rekening gebracht. 
De Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Touroperators heeft als doel garantie te bieden aan reizigers die een reisovereenkomst afsluiten met één van de aangesloten touroperators. De garantie houdt in dat het reeds betaalde deel van de reissom uitgekeerd wordt indien de aangesloten touroperator in financieel onvermogen komt en niet meer in staat is de geboekte reis tot uitvoering te brengen. Zie voor meer informatie: 

 


Aansprakelijkheid

De Stichting Wandelen Marokko is niet aansprakelijk voor: 

 • schade als gevolg van een eventuele vertraging van de vlucht of ander vervoer die de reiziger zelf heeft geboekt;
 • schade die terug te voeren is op de gezondheid/conditie van de reiziger;
 • schade die het gevolg is van aanhouding door politie, douane of andere autoriteiten als gevolg van handelingen door de reiziger;
 • schade als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de Stichting Wandelen Marokko, of die krachtens de wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen, niet in redelijkheid aan de stichting kunnen worden toegerekend;
 • vertragingen en/of schade geleden door veranderde vertrektijden, stakingen, oorlogshandelingen, politieke omstandigheden, mechanische pech, natuurrampen of andere oorzaken waarbij sprake is van overmacht en waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet konden worden vermeden;
 • diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen;
 • de reiziger dient zich bewust te zijn van sommige risico's en/of gebrekkige of bijna niet aanwezige medische hulpverlening, infrastructuur en communicatiemiddelen. De reiziger kan hiervoor de stichting of de gids niet aansprakelijk stellen;
 • kennelijke fouten in de overeengekomen reis;
 • schade waarvoor reis- en/of annuleringsverzekering dekking geven.

 Iedere aansprakelijkheid uit welken hoofde dan ook is beperkt tot het bedrag van de nota.

 

Annulering

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. De datum van het poststempel geldt als annuleringsdatum. Bij annulering zijn de volgende bedragen verschuldigd: 

 • bij meer dan zes weken voor vertrek: 25% van de nota
 • tussen zes en vier weken voor vertrek: 50% van de nota
 • tussen vier en twee weken voor vertrek: 75% van de nota
 • bij minder dan twee weken voor vertrek: de gehele nota.

Aard van de reis

De reiziger bevestigt door ondertekening van het boekingsformulier zich bewust te zijn van het avontuurlijke karakter de reis, met de daarbij behorende risico's, een mogelijk gebrek aan comfort, eventuele programmawijzigingen ten gevolge van plaatselijke omstandigheden, soms gebrekkige of bijna niet aanwezige medische hulpverlening, infrastructuur en communicatiemiddelen.

 

Stichting Wandelen Marokko | tel.: 06 59248792 | info@wandelenmarokko.nl | KvK-nummer: 52094065